Details, Fiction and תביעה תאונת רכב

עקרון הגולגולת הדקה קובע כי בהינתן שתוצאת הנזק גדולה מזו הצפויה בהינתן אירוע נזיקי מסוים, אולם מוכח כי נזק זה הינו תוצאה של הרקע הפיזי או הנפשי המייחדים את התובע, אזי על המזיק לפצות על מלוא הנזק.

התובע מסר כי רעייתו מסרה לו שבעת הארוע היא גלשה והאטה כמעט עד כדי עצירה, על מנת שלא לחסום את הצומת.

בבדיקה אצל פרופ' פינסטרבוש התהלך התובע באיטיות והמעיט בתנועות הראש, לא הזיז את הראש לפי בקשה, לא היתה ירידה בכח מוטורי או הפרעה תחושתית בגפיים עליונות.

תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

בהמשך לא עלה בידו ליצור קשר עם הנתבע והוא פנה לחברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו במועד הארוע.

 - טחינה היונה, טחינה הנסיך, טחינה ירושלים, טחינה אחווה...  

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובראיות שבפני החלטתי לקבל את התביעה, בחלקה.

"אוקיי..." ממשיך הפרופסור, "ומה יקרה אם אחזיק אותה כך במשך שעה?"

לפני היתה משפחה... אבי המשפחה, שניכר עליו here כי הוא אדם נבון ופיקח, ובאופן כללי גם די מרוצה מהחיים - ניגש אל החיילים שעמדו במחסום, איחל להם חג שמח ואמר "תודה שאתם שומרים עלינו" ואף נתן לאחד מילדיו לתת לחיילים שי (ממתקים) צנוע לחג.

נראה לי בנסיבותיו של תיק זה, שיש מקום שהתובע ישא בהפרש האגרה, שבין בי"מ שלום לבי"מ מחוזי.

תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

הוא הסביר לה שהאנשים שהיא מנסה כביכול לרצות הם אינם אנשים חשובים בחייה, הם יצרו לעצמם את התדמית הזו ע"י שימוש בשפה קצת גבוהה ודחיית כל מי שלא חושב כמותם, ולכן היא הרגישה צורך להיות נחשבת במקום שלא מקבלים אותה, אנחנו יצור תחרותי מטבעינו.

לטענת התובעת נהג האוטובוס הוא זה שגרם לתאונה בכך שסטה מנתיב נסיעתו לנתיב נסיעת הרכב הפרטי, פגע בו וגרם לו להתהפך.

תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Details, Fiction and תביעה תאונת רכב”

Leave a Reply

Gravatar